Dane firmowe.

  

 
pic2

__|\________________________________

Cedr Polska Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 262/264
90-361, Łódź
Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000669653
NIP: 771-289-03-82
REGON: 366856921
Kapitał zakładowy: 75.000,00 PLN

 
pic3
 
www.grupacedr.pl  •  Tel.: 42 632 41 96
Cedr Polska Sp. z o.o. • Ul. Piotrkowska 262/264 • 90-361 Łódź  •  kontakt@grupacedr.pl
 
Politika prywatnościDane firmowe
 
 
  2020 01 30